Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

E-mail server

 Intrare (1)SquirrelMail
(prezintă mai multe probleme, se va renunța la acest client în viitor)
Intrare (2)Roundcube
 

Informații pentru utilizarea sistemului de poștă electronică la universitate (vă rugăm citiți pentru detalii)

Pentru sugestii: support at ugal.ro